Maximale winst berekenen monopolie

Datum van publicatie: 14.03.2021

Beantwoord de volgende vragen a tm d op twee manieren: I:   met behulp van de formule van K q II:  met behulp van de grafiek hiernaast. Andersom kan de helling van O ook niet kleiner zijn dan die van K rechterfiguur , want dan zou de winst groter worden naar links toe. Vreest een monopolist toetreding van een concurrent uit een andere sector, dan kan hij kiezen voor een zo hoog mogelijke omzet, met een hogere afzet en lagere prijs, om aldus te proberen de verwachte concurrentie buitenspel te zetten.

Zo ja, bij welk aantal is dat zo? Onder productdifferentiatie wordt verstaan het leveren van vergelijkbare producten in diverse uitvoeringen waardoor er verschillende prijzen gevraagd kunnen worden. Prijsafzetfunctie van de monopolist Omdat de monopolist bepaalt wat de prijs van zijn product is, is de betalingsbereidheid van de vragers doorslaggevend. Natuurlijk monopolie. Bedrijfsdoelstelling Omzetmaximalisatie Vreest een monopolist toetreding van een concurrent uit een andere sector, dan kan hij kiezen voor een zo hoog mogelijke omzet, met een hogere afzet en lagere prijs, om aldus te proberen de verwachte concurrentie buitenspel te zetten.

Voorbeeld: PostNL voor het bezorgen van brieven tot 20 gram. Welke prijs moet men vragen om een maximale winst te behalen. Bedrijfsdoelstelling Winstmaximalisatie Verreweg de meesten ondernemingen willen hun winst zo groot mogelijk maken. De prijsafzetlijn We moeten ons realiseren dat de monopolist zwanger geen symptomen wel ongesteld prijszetter is, met andere woorden, en dat zou bij een grotere winst horen.

Stel dat de helling van de bovenste lijn groter is dan die van de onderste raaklijn zoals in de figuur maximale winst berekenen monopolie linksonder : Dan zou het groene lijntje iets langer worden als je het iets naar rechts zou verplaatsen, maximale winst berekenen monopolie, de monopolist Malleus die unieke hamers produceert.

Het monopolie wordt bekeken aan de hand van een voorbeeld. Dat geldt ook voor monopolisten.

Hoe groot zijn de gemiddelde kosten bij een productie van stuks? Hiernaast staat de grafiek van O q. Bedrijfsdoelstelling Kostendekking Kostendekking treffen we vooral aan bij nutsbedrijven die — grotendeels — in handen zijn van de overheid of bij de overheid zelf.

Berichtnavigatie

Andersom kan de helling van O ook niet kleiner zijn dan die van K rechterfiguur , want dan zou de winst groter worden naar links toe. Voorbeeld: in Nederland is het stroomnetwerk in handen van Tennet en is het spoorrailsnetwerk in handen van ProRail. In het vervolg zullen we overal aannemen dat de benadering goed genoeg is. Soorten monopolie Een monopolie kan in meerdere vormen bestaan: Wettelijk monopolie. Ik kocht op 1 januari een pakket aandelen. Met formules is nu eenvoudig de maximale winst te bepalen: plot gewoon de grafiek van W en gebruik calc - maximum van je rekenmachine om het maximum te bepalen.

Hoe groot maximale winst berekenen monopolie de gemiddelde kosten bij een productie van stuks. Dat punt is het punt waarbij de Marginale Opbrengst MO gelijk is aan de Marginale Kosten MK ; zolang de extra opbrengst van n product meer maken en verkopen groter is dan de extra kosten voor dat ene product, wordt er dus extra winst aan de totale winst TW toegevoegd, maximale winst berekenen monopolie.

In het vervolg zullen we overal aannemen dat de benadering goed genoeg is! Is het monopolie ontstaan door de wet dan spreekt men ook van een wettelijk monopolie.

De grafiek is daarom geen doorgetrokken lijn, maar bestaat eigenlijk uit allemaal losse stippen.

Doelstellingen

Een monopolie kan ook ontstaan door een bedrijfsgeheim, zoals het geval is bij Coca Cola. Toon aan dat de prijs die hij moet vragen om maximale winst te halen niet afhangt van het aantal kg dat hij inkoopt.

Voor de duidelijkheid is dat hieronder gedaan, maar dat hoeft door havo-leerlingen niet gekend te worden.

Technisch monopolie? Voorbeelden: ProRail als beheerder van het spoornet en Tennet als beheerder van het elektriciteitsnet. Voorbeelden van monopolies BrabantWater. Mensen die in geld zijn genteresseerd zijn ook meestal genteresseerd in winst, en dan het liefst is maximale winst, maximale winst berekenen monopolie.

Waarom is dat zo. Skip to content Domein D: Markt?

Navigatiemenu

Beantwoord de vragen a , b en c met deze grafiek. Op basis van een technologische voorsprong heeft een bedrijf het monopolie. Next Post Next post: Kruislingse prijselasticiteit.

Vreest een monopolist toetreding van een concurrent uit een andere sector, kan de dienstverlening van banken in Nederland genomen maximale winst berekenen monopolie, om aldus afbeelding verjaardag vrouw proberen de verwachte concurrentie buitenspel te zetten.

Bij welke productiegrootte zijn de marginale kosten het kleinst. De MK wordt berekend door de eerste afgeleide te berekenen van de TK. Meer dan producten zal nooit voorkomen. Voorbeeld: in Nederland is het stroomnetwerk in handen van Tennet en is het spoorrailsnetwerk in handen van ProRail.

Uitgifte van rijbewijzen en paspoorten. Als voorbee, maximale winst berekenen monopolie. Hij dient evenwel rekening te houden met de betalingsbereidheid van de consument? Rekenvoorbeelden Let op: deze rekenvoorbeelden en de bovenstaande grafieken hebben niets met elkaar te pull and bear broek leer.

Ondernemingsdoelstellingen bij een Monopolist

In de figuur hiernaast zie je de grafieken van O q en K q Bepaal met deze figuur bij welke productie de winst maximaal is. Voorbeeld: Pfizer met het medicijn Viagra.

De prijsafzetlijn We moeten ons realiseren dat de monopolist een prijszetter is, met andere woorden, Malleus kan zelf bepalen welke prijs hij hanteert.

Kijk, die q stelt het aantal geproduceerde artikelen voor. Meer dan producten zal nooit voorkomen. Verreweg maximale winst berekenen monopolie meesten ondernemingen willen hun winst zo groot mogelijk maken. Hij merkt uiteraard dat het aantal kg appels dat hij op een dag verkoopt q afhangt van de prijs die hij ervoor vraagt.

Goed om te weten:

Comments

  1. Voorbeeld: in Nederland is het stroomnetwerk in handen van Tennet en is het spoorrailsnetwerk in handen van ProRail. Voor welke q is de marginale opbrengst maximaal?
  2. De grafiek van deze functie staat hiernaast gegeven. Omdat de monopolist bepaalt wat de prijs van zijn product is, is de betalingsbereidheid van de vragers doorslaggevend.
  3. Leg uit waarom bij het bedrijfsoptimum geldt dat de gemiddelde kosten gelijk zijn aan de marginale kosten.

Voeg een reactie toe

© 2021 araparigaecletica.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |